Truma gassfilter holder gassanlegget rent

Beskytter gasstrykkregulatorer og ventiler fra smuss og olje. Gassfilteret skal monteres før gassregulatoren. Det filtrerer Inndampningsresten (fet aerosoler) fra gass-strømmen før de blir avsatt og i regulatoren. Og dette opp til 99% (standard papirfilter kan håndtere maksimalt 30% i det området). Perfekt for en feilfri drift og lang levetid.

  • Høy filtreringsgrad på 99 %
  • Enkelt bytte av filterpatronen

For alle veggmonterte gasstrykk-regulatoranlegg

NB: husk og sjekke gasspatronen for urenheter hver gang du bytter gassflaske.