Viktigt sikkerhetsmelding

02.02.2017

Utskifting av Truma utendørs uttak for gass og KV8-M og AKV-8-M ventiler for gassutvinning, med merking fra …01.2016… till …01.2017…

Berørte produkter

I sammenheng med kvalitetssikringen har vi funnet ut at det kan forekomme lekkasje fra Truma gass ventilene. Bare produkter med gult deksel leveres av Truma. Leveringsdato fra 1. september 2015:

Dette kan føre til at gass lekker ut av kontroll. I verste fall kan dette føre til eksplosjon og personskade. I dag har vi imidlertid ingen kjennskap til et slikt tilfelle. For å unngå all risiko har vi og vår leverandør besluttet å bytte ut alle de aktuelle produktene.

 

Utbytte av de aktuelle produktene skjer innenfor rammen av den vanlige garantiprosessen gjennom forhandleren. Vi beklager de ulempene dette kan føre til, og takk på forhånd for din støtte og samarbeid.